Personaleforeningen  

Personaleforeningen, som er for alle ansatte ved Haderslev Kommune, er stiftet i 1988, og har i dag ca. 1.100 medlemmer.
 

Foreningen forsøger at arrangere så mange forskelligartede arrangementer som muligt, som f.eks. musikoplevelser, udflugter, sportsarrangementer, familieture, foredrag, mm.
Arrangementer for både familier, par, seniorer og også enkelte kun for medlemmer.
Nogen arrangementer rummer mange deltagere, andre kun få - der skal være plads til en stor samhørighedsfølelse, men også intimitet.

Vi udsender nyhedsbrev løbende henover året, hvor medlemmerne kan holde sig orienteret om aktiviteterne.
Aktiviteterne opslås på hjemmesiden www.personaleforeningen.dk, her er arrangementerne nærmere beskrevet, og der kan bestilles billet.

Personaleforeningens bestyrelse afvikler 1 gang årligt seminar, hvor næste års arrangementskalender planlægges. Seminaret ligger som udgangspunkt i april, maj eller juni måned.
Ud over de planlagte arrangementer, "griber" bestyrelsen også tilbud, som uopfordret sendes til foreningen fra udbydere, som ønsker et samarbejde. Dette kan være teaterforestillinger, koncerter mm.

Vi er en forening i udvikling, og vi ønsker at "ramme" medlemmernes interesser så bredt som muligt, så vi opfordrer selvfølgelig til at medlemmerne tager del i foreningen, stiller spørgsmål, kommer med konstruktiv kritik/ros og gerne stiller forslag til arrangementer.

Følg os på Facebook: Personaleforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune


Vel mødt
Niels Schulz
Formand