Personaleforeningen Personaleforeningen
for ansatte ved Haderslev Kommune

Generalforsamling 

 

Der indkaldes til generalforsamling i Personaleforeningen for ansatte ved Haderslev kommune 

 

Onsdag den 20. marts 2024 klokken 17.30Hotel Harmonien. 

 

Dagsorden: 

  1.  Valg af dirigent 

  1.  Formandens beretning 

  1.  Forelæggelse af regnskabet 

  1.  Valg til bestyrelse 

  1.  Valg af suppleanter 

  1.  Valg af revisorer, herunder valg af revisorsuppleant 

  1.  Fastsættelse af kontingent 

  1.  Indkomne forslag 

  1.  Eventuelt 

 

På valg til bestyrelsen er: 

Niels Schulz (modtager genvalg) 

Anders Lund Rasmussen (modtager genvalg) 

Hanne-Louise Bangsgaard Jensen (modtager genvalg) 

Gitte Andersen (modtager genvalg) 

 

Der skal vælges 4 kandidater. 

 

Suppleanter: 

Helle Snitkjær Meinhardt (modtager genvalg) 

Vakant 

Vakant 

 

Der skal vælges 3 kandidater. 

 

Revisorer: 

Der skal vælges 2 revisorer og en revisorsuppleant. På valg er: Malaica Albert og Ruth Madsen (modtager genvalg)
Suppleant: Else Holdt 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden Niels Schulz i hænde senest d. 12. marts 2024. (nsc@haderslev.dk) 

 

Tilmelding bedes foretaget via hjemmesiden www.personaleforeningen.dk  senest tirsdag den 13. marts 2024. 

 

På bestyrelsens vegne 

Niels Schulz, formand

Unsubscribe   |   Ret din profil   |   Se i din browser