Nyhedsbrev

Nyhedsbreve udsendes automatisk til alle medlemmer via email. Husk at rette din email adresse, hvis du får en ny. Dette gøres under “Medlemsservice -> Ret profil“.
Du kan læse tidligere udsendte nyhedsbreve under “Nyhedsbrev Arkiv“.