Personaleforeningen

Personaleforeningen, som er for alle ansatte ved Haderslev Kommune, er stiftet i 1988, og har i dag ca. 1.100 medlemmer.

Personaleforeningen

Foreningen forsøger at arrangere så mange forskelligartede arrangementer som muligt, som f.eks. musikoplevelser, udflugter, sportsarrangementer, familieture, foredrag, mm.
Arrangementer for både familier, par, seniorer og også enkelte kun for medlemmer.
Nogen arrangementer rummer mange deltagere, andre kun få - der skal være plads til en stor samhørighedsfølelse, men også intimitet.

Vi udsender nyhedsbrev løbende henover året, hvor medlemmerne kan holde sig orienteret om aktiviteterne.
Aktiviteterne opslås på hjemmesiden www.personaleforeningen.dk, her er arrangementerne nærmere beskrevet, og der kan bestilles billet.

Personaleforeningens bestyrelse afvikler 1 gang årligt seminar, hvor næste års arrangementskalender planlægges. Seminaret ligger som udgangspunkt i april, maj eller juni måned.
Ud over de planlagte arrangementer, "griber" bestyrelsen også tilbud, som uopfordret sendes til foreningen fra udbydere, som ønsker et samarbejde. Dette kan være teaterforestillinger, koncerter mm.

Vi er en forening i udvikling, og vi ønsker at "ramme" medlemmernes interesser så bredt som muligt, så vi opfordrer selvfølgelig til at medlemmerne tager del i foreningen, stiller spørgsmål, kommer med konstruktiv kritik/ros og gerne stiller forslag til arrangementer.

Følg os på Facebook: Personaleforeningen for ansatte ved Haderslev Kommune

På gensyn
Niels Schulz
Formand

1100+

Medlemmer

10,000+

Besøgende

250+

Udstillinger

500+

Aktiviteter

Hvad kan vi tilbyde som forening?

Som medlem af Personaleforening har du adgang til en lang række af medlemsfordele.

Aktiviteter

Aktiviteter

Masser af gode medlemstilbud

Udflugter

Udflugter

Deltage på kurser, udflugter & meget mere

Oplevelser

Oplevelser

Oplev samværet i både store & små fællesskaber